Przejdź do głównej zawartości

Astronomowie znajdują region ukryty za kosmicznym pyłem

Astronomowie prawdopodobnie rozwiązali zagadkę dotyczącą młodych, wciąż formujących się gwiazd i regionów bogatych w cząsteczki organiczne ciasno otaczające niektóre z nich. Wykorzystali instrumenty VLA aby uwidocznić jeden taki region, który wcześniej wymykał się detekcji, a to wykrycie pozwoliło odpowiedzieć na od dawna zadawane pytanie.


Regiony wokół młodych protogwiazd zawierają złożone cząsteczki organiczne, które w przyszłości mogą się łączyć w molekuły prebiotyczne będące pierwszym etapem na drodze do powstania życia. Regiony te są zwykle mniej więcej wielkości Układu Słonecznego i są znacznie cieplejsze niż ich otoczenie, chociaż według ziemskich standardów nadal są dość zimne.

Pierwszy taki gorący region odkryto w 2003 roku, i jak dotąd znaleziono ich tylko kilkanaście. Większość z nich znajduje się w układach podwójnych, z tworzącymi się jednocześnie dwiema gwiazdami.

Astronomowie byli zaskoczeni faktem, że w niektórych z tych układów podwójnych znaleźli dowody na istnienie takiego gorącego regionu wokół jednej z protogwiazd ale nie obu.

Złożone cząsteczki organiczne znaleziono poprzez wykrycie określonych linii spektralnych emitowanych przez cząsteczki. Te charakterystyczne linie spektralne są jak „odciski palców” do identyfikacji związków chemicznych. Astronomowie zauważyli, że wszystkie związki chemiczne znalezione w gorących regionach zostały znalezione przez wykrycie tych „odcisków palców” na częstotliwościach radiowych odpowiadających długości fali zaledwie kilku milimetrów.

Astronomowie użyli VLA do zaobserwowania pary protogwiazd nazwanej IRAS 4A, znajdującej się w regionie tworzącym gwiazdy około 1000 lat świetlnych od Ziemi. Obserwowali je na falach o długościach centymetrowych. Na tych długościach fali szukali emisji radiowych pochodzących od metanolu, CH3OH. Była to para, w której jedna protogwiazda miała wyraźnie gorący obszar, a druga nie, co widać przy użyciu znacznie krótszych długości fali.

Wyniki potwierdziły ich przeczucia.

„Dzięki użyciu VLA wiemy, że obie protogwiazdy wykazują mocne dowody na otaczający je metanol. Oznacza to, że obie mają gorące regiony, a powodem, dla którego nie widzieliśmy go na krótkich długościach fali przy jednej z nich, jest pył” – powiedziała Marta de Simone, która przeprowadziła analizę danych dla tego obiektu.

Astronomowie zwracają uwagę na to, że chociaż wiadomo, że obydwa gorące regiony zawierają metanol, nadal mogą występować między nimi pewne różnice chemiczne. Dodają, że można to ustalić, szukając innych cząsteczek na długościach fal przechodzących przez pył.

„Wynik ten mówi nam, że używanie centymetrowych długości fal radiowych jest niezbędne do prawidłowego badania gorących regionów. Planowane na przyszłość teleskopy, takie jak nowej generacji VLA i SKA, będą bardzo pomocne w zrozumieniu tych obiektów” – mówi Claudio Codella z Arcetri Astrophysical Observatory we Florencji.

Opracowanie:
Agnieszka Nowak

Źródło:

Popularne posty z tego bloga

Wykryto największą eksplozję w historii Wszechświata

Naukowcy badający odległą gromadę galaktyk odkryli największą eksplozję obserwowaną we Wszechświecie od czasów Wielkiego Wybuchu.

Wybuch pochodził z supermasywnej czarnej dziury w centrum odległej o setki milionów lat świetlnych stąd galaktyki. W trakcie eksplozji zostało uwolnione pięć razy więcej energii, niż przy poprzednim ówczesnym najpotężniejszym wybuchu.
Astronomowie dokonali tego odkrycia przy użyciu danych z obserwatorium rentgenowskiego Chandra i XMM-Newton, a także danych radiowych z Murchison Widefield Array (MWA) w Australii i Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) w Indiach.
Ten potężny wybuch został wykryty w gromadzie galaktyk Ophiuchus, która znajduje się około 390 mln lat świetlnych stąd. Gromady galaktyk to największe struktury we Wszechświecie utrzymywane razem przez grawitację, zawierające tysiące pojedynczych galaktyk, ciemną materię i gorący gaz.
W centrum gromady Ophiuchus znajduje się duża galaktyka zawierająca supermasywną czarną dziurę. Naukowcy uważają, że źró…

Odkryto najbliższą znaną „olbrzymią planetę niemowlęcą”

Nowonarodzona masywna planeta znajduje się zaledwie 100 parseków od Ziemi.

Naukowcy odkryli nowonarodzoną masywną planetę bliższą Ziemi niż jakikolwiek tego typu obiekt w podobnym wieku. Olbrzymia niemowlęca planeta, nazwana 2MASS 1155-7919 b, znajduje się w asocjacji Epsilon Chamaeleontis i leży tylko około 330 lat świetlnych od naszego Układu Słonecznego.
„Ciemny, chłodny obiekt, który znaleźliśmy, jest bardzo młody i ma zaledwie 10 mas Jowisza, co oznacza, że prawdopodobnie patrzymy na planetę niemowlęcą, być może wciąż w fazie formowania się. Chociaż zostało odkrytych wiele innych planet podczas misji Kepler i innych podobnych, prawie wszystkie z nich są planetami ‘starymi’. Obiekt ten jest jednocześnie czwartym lub piątym przykładem planety olbrzymiej krążącej tak daleko od swojej gwiazdy macierzystej. Teoretycy usiłują wyjaśnić, w jaki sposób się tam uformowały lub jak tam dotarły” – powiedziała Annie Dickson-Vandervelde, główna autorka pracy.
Do odkrycia naukowcy wykorzystali dane…

Czy rozwiązano tajemnicę ekspansji Wszechświata?

Badacz z Uniwersytetu Genewskiego rozwiązał naukową kontrowersję dotyczącą tempa ekspansji Wszechświata, sugerując, że na dużą skalę nie jest ono całkowicie jednorodne.


Ziemia, Układ Słoneczny, cała Droga Mleczna i kilka tysięcy najbliższych nam galaktyk porusza się w ogromnym „bąblu” o średnicy 250 mln lat świetlnych, gdzie średnia gęstość materii jest o połowę mniejsza niż w pozostałej części Wszechświata. Taka jest hipoteza wysunięta przez fizyka teoretyka z Uniwersytetu Genewskiego (UNIGE) jako rozwiązanie zagadki, która od dziesięcioleci dzieli społeczność naukową: z jaką prędkością rozszerza się Wszechświat? Do tej pory co najmniej dwie niezależne metody obliczeniowe osiągnęły dwie wartości różniące się o około 10% z odchyleniem, które jest statystycznie nie do pogodzenia. Nowe podejście usuwa tę rozbieżność bez korzystania z „nowej fizyki”.
Wszechświat rozszerza się od czasu Wielkiego Wybuchu, który miał miejsce 13,8 mld lat temu – propozycja po raz pierwszy przedstawiona przez b…