26 stycznia 2017

NuSTAR odkrywa nowe wskazówki dotyczące supernowej-kameleona

"Powstaliśmy z gwiazd" - powiedział słynny astronom Carl Sagan. Reakcje jądrowe zachodzące w starych gwiazdach generowały duże ilości materii, z których powstały nasze ciała, nasza planeta i Układ Słoneczny. Gdy gwiazdy eksplodują gwałtownie jako supernowe, nowo powstałe pierwiastki uciekają i rozprzestrzeniają się we Wszechświecie.

Jedna z supernowych stanowi szczególne wyzwanie dla astronomicznego modelowania sposobu, w jaki wybuchające gwiazdy wyrzucają swoje pierwiastki. Supernowa SN 2014C radykalnie zmieniła swój wygląd w ciągu roku, najwyraźniej dlatego, że wyrzuciła dużo materii w późnym okresie swojego życia. Zjawisko to nie pasuje do żadnej znanej kategorii eksplozji gwiazd. Aby to wyjaśnić, naukowcy muszą na nowo rozważyć założenia dotyczące sposobu, w jaki masywne gwiazdy przeżywają swoje życie, zanim wybuchną jako supernowa.

"Taka supernowa-kameleon może reprezentować nowy mechanizm pokazujący, w jaki sposób masywne gwiazdy dostarczają do Wszechświata pierwiastki wytworzone w swoim rdzeniu" - mówi Raffaella Margutti, profesor fizyki i astronomii na Uniwersytecie Northwestern w Evanston, Illinois. Margutti prowadziła badania na temat supernowej SN 2014C, które zostały opublikowane w tym tygodniu w The Astrophysical Journal.

Astronomowie klasyfikują wybuchające gwiazdy na podstawie tego, czy wodór występuje w tym zdarzeniu czy nie. O ile gwiazdy rozpoczynają swoje życie z fuzji wodoru w hel, dużym gwiazdom zbliżającym się do śmierci w postaci supernowej zabraknie wodoru jako paliwa. Supernowe dzielimy na Typu I zawierające bardzo małe ilość wodoru oraz Typu II, które mają duże ilości wodoru (występują rzadko).

Jednakże SN 2014C, odkryta w 2014 roku w galaktyce spiralnej NGC 7331, odległej o 36-46 milionów lat świetlnych stąd, jest inna. Patrząc na nią na optycznej długości fali przez różne naziemne teleskopy, astronomowie doszli do wniosku, że SN 2014C przekształciła się z supernowej Typu I na supernową Typu II po tym, gdy jej rdzeń zapadł się, co zostało zgłoszone w 2015 r. w badaniach przeprowadzonych przez Dana Milisavljević z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics w Cambridge, Massachusetts. Wstępne obserwacje nie wykryły wodoru, ale po około roku było jasne, że fale uderzeniowe rozprzestrzeniające się po eksplozji uderzały o powłokę materii zdominowanej przez wodór na zewnątrz gwiazdy.

W nowych badaniach satelita NASA NuSTAR z unikalną zdolnością do obserwacji promieniowania X najwyższej energii, naukowcy zaobserwowali, jak temperatura elektronów przyspieszonych przez szok z supernowej zmieniła się w czasie. Użyli tego pomiaru by oszacować, jak szybko supernowa rozszerzała się i ile materii znajduje się w zewnętrznej powłoce.

Aby stworzyć tę powłokę, SN 2014C zrobiła coś niezwykle tajemniczego: wyrzucała znaczną ilość materii - głównie wodór, ale także cięższe pierwiastki - przez dziesięciolecia czy nawet stulecia, zanim eksplodowała. W rzeczywistości gwiazda wyrzuciła równowartość masy Słońca. Normalnie gwiazda nie wyrzuca materii w tak późnym etapie swojego życia.

Obserwatoria Chandra i Swift również zostały wykorzystane do dalszego badania ewolucji supernowej. Zebrane obserwacje wykazały, niespodziewanie, że supernowa pojaśniała w promieniach X tuż po początkowym wybuchu pokazując, że musi tam istnieć powłoka materii, wcześniej wyrzucona przez gwiazdę w taki sposób, że fala uderzeniowa ją trafiła.

Dlaczego gwiazda wyrzuciła tyle wodoru, zanim eksplodowała? Jedna z teorii głosi, że czegoś brakuje w naszym rozumieniu reakcji jądrowych zachodzących w rdzeniach masywnych gwiazd podatnych na przekształcenie się w supernowe. Inna możliwość jest taka, że gwiazda nie umiera samotnie - gwiezdny towarzysz w układzie podwójnym może mieć wpływ na życie i niezwykłą śmierć przodka SN 2014C. Druga teoria zgadza się z obserwacjami pokazującymi, że około siedem na dziesięć gwiazd ma towarzysza.

Badania sugerują, że astronomowie powinni mieć na uwadze życie masywnych gwiazd na przestrzeni wieków, zanim te eksplodują. Astronomowie będą również kontynuować monitorowanie następstw tej kłopotliwej supernowej.

Źródło:
NuSTAR

Opracowanie:
Agnieszka Nowak

Urania - PA

15 stycznia 2017

"Gorący Jowisz" krążący wokół pobliskiej gwiazdy zmiennej

Astronomowie zarejestrowali nową egzoplanetę typu "gorącego Jowisza", orbitującą wokół niedalekiej gwiazdy typu T Tauri znanej jako TAP 26. Nowoodkryty obcy świat, oznaczony jako TAP 26b, jest o 66% masywniejszy niż Jowisz i obiega macierzystą gwiazdę w ciągu 10 dni. Wyniki badań zostały przedstawione w artykule opublikowanym 6 stycznia w serwisie arXiv.org.

Oddalona od nas o 480 lat świetlnych TAP 26 należy do gwiazd zmiennych typu T Tauri, klasy obiektów ewolucyjnie tuż przed Ciągiem Głównym. Mając około 17 milionów lat, TAP 26 posiada masę zbliżoną do słonecznej, a średnicę równą 1,17 średnicy Słońca. Tak niedawno uformowana gwiazda typu T Tauri może dostarczyć ważnych informacji na temat tworzenia i wczesnej ewolucji systemów planetarnych. Odkrywanie "gorących Jowiszów" wokół takich obiektów i określenie właściwości ich orbit może pomóc astronomom zrozumieć, w jaki sposób się one tworzą i migrują, a także daje istotne wskazówki na temat procesów fizycznych odpowiedzialnych za powstawanie tego rodzaju planet.

Mając to na uwadze, zespół naukowców kierowany przez Liang Yu z Uniwersytetu w Tuluzie we Francji, obserwował TAP 26 w okresie od listopada 2015 do stycznia 2016 roku za pomocą 3,6-metrowego Kanada-France-Hawaii Telescope (CFHT) na Hawajach. Kampania obserwacyjna, podczas której wykorzystano zamontowany na CFHT spektrograf Echelle SpectroPolarimetric Device for the Observation of Stars (ESPaDOnS), została przeprowadzona w ramach programu "Topologie magnetyczne młodych gwiazd i przetrwanie bliskich masywnych egzoplanet" (Magnetic Topologies of Young Stars and the Survival of close-in massive Exoplanets, MaTYSSE).

Dzięki zastosowaniu trzech różnych metod, naukowcy zdołali wykryć w widmie TAP 26 sygnał pochodzący od planety. Odkrycie opiera się na analizie 29 widm uzyskanych w okresie 72 dni.

Nowoodkryta planeta posiada masę 1,66 większą niż Jowisz i obiega swoją macierzystą gwiazdę w odległości 0,1 jednostki astronomicznej od niej. Z uwagi na krótki okres orbitalny, dużą masę i bliskość gwiazdy macierzystej, TAP 26b zaliczana jest do tzw. "gorących Jowiszów". "Gorące Jowisze" to gazowe olbrzymy, zbliżone charakterystyką do największej planety Układu Słonecznego, o okresach orbitalnych nie dłuższych niż 10 dni. Ze względu na orbity tak bliskie macierzystym gwiazdom, ich temperatury powierzchniowe są bardzo wysokie.

Obok wyznaczenia podstawowych parametrów nowoodkrytej planety, naukowcy uzyskali również kilka istotnych informacji dotyczących charakterystyki jej gwiazdy macierzystej. Zespół stworzył mapy jasności powierzchniowej i magnetyczną TAP 26, ujawniając obecność chłodnych plam i pochodni chromosferycznych obejmujących do 12 procent powierzchni gwiazdy. Wyznaczono temperaturę fotosfery gwiazdy na poziomie około 4620 K, a jej jasność maksymalną na około 12,16 V mag. Ponadto, na podstawie danych obserwacyjnych, naukowcy doszli do wniosku, że TAP 26 rozproszyła swój dysk akrecyjny bardzo wcześnie, a jej pole magnetyczne zaczęło ewoluować do złożonej topologii.

Źródło:
phys.org

Urania - Postępy Astronomii

Mgławice planetarne w odległych galaktykach

Korzystając z danych z instrumentu MUSE , naukowcom z Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam (AIP) udało się wykryć niezwykle słabe mgła...