Przejdź do głównej zawartości

Misja TESS odkrywa egzoplanetę rozmiarów Saturna

Astronomowie badający gwiazdy dostarczają cennej pomocy astronomom – łowcom planet, którzy dążą do realizacji głównego celu misji naukowej NASA – TESS.


W rzeczywistości astrosejsmolodzy – astronomowie, którzy badają fale sejsmiczne w gwiazdach pojawiające się jako zmiany jasności – często dostarczają cennych informacji do znajdywania właściwości nowo odkrytych planet.

Taka praca zespołowa umożliwiła odkrycie i scharakteryzowanie pierwszej planety zidentyfikowanej przez TESS, dla której można zmierzyć oscylacje jej gwiazdy macierzystej.

Planeta – TOI 197.01 (TOI – skrót od „TESS Object of Interest” czyli „obiekt zainteresowania TESS”) – jest opisywana jako „gorący Saturn”, a to dlatego, że ma mniej więcej ten sam rozmiar jak Saturn oraz znajduje się bardzo blisko swojej gwiazdy, okrążając ją w czasie zaledwie 14 dni, a zatem jest bardzo gorąca.

Satelita TESS został wystrzelony z przylądka Canaveral na Florydzie 18 kwietnia 2018 r. Podstawową misją statku kosmicznego jest poszukiwanie egzoplanet, planet znajdujących się poza Układem Słonecznym. Cztery kamery satelity przez niemal miesiąc spoglądają na 26 pionowych pasów nieba – najpierw na półkuli południowej, potem na północnej. Po dwóch latach TESS zeskanuje 85% nieba.

Astronomowie (i ich komputery) sortują obrazy, szukając tranzytów, malutkich spadków w jasności gwiazdy spowodowanych przez okrążającą ją planetę. Misja Kepler, poprzedniczka TESS, poszukiwała planety w ten sam sposób, ale skanowała wąski fragment Drogi Mlecznej i skupiała się na odległych gwiazdach.

TESS celuje w jasne, pobliskie gwiazdy, dzięki czemu astronomowie mogą śledzić swoje odkrycia, wykorzystując inne obserwacje naziemne i kosmiczne, aby dalej badać i charakteryzować gwiazdy i planety. W niedawno opublikowanym artykule zidentyfikowali docelową listę podobnych do Słońca gwiazd oscylujących, które mają być badane za pomocą danych z TESS – lista zawiera 25 000 gwiazd.

Astronomowie z TESS Asteroseismic Science Consortium (TASC) wykorzystują modelowanie asterosejsmiczne do określenia promienia, masy i wieku gwiazdy macierzystej. Dane te można łączyć z innymi obserwacjami i pomiarami w celu określenia właściwości planet orbitujących.

W przypadku gwiazdy macierzystej TOI 197, asterosejsmolodzy wykorzystali jej oscylacje do określenia, że ma ona wiek ok. 5 mld lat i jest trochę większa i cięższa od Słońca. Ustalili również, że TOI 197.01 jest planetą gazową o promieniu ok. 9 razy większym od Ziemi, co czyni ją mniej więcej rozmiarów Saturna. Ma 1/13 gęstości Ziemi i jest ok. 60 razy masywniejsza od niej.

Odkrycia te wiele mówią o zbliżającej się pracy TESS: „TOI 197 daje pierwsze spojrzenie na silny potencjał TESS do charakteryzowania egzoplanet przy użyciu asterosejsmologii”, napisali astronomowie w swoim artykule.

Opracowanie:
Agnieszka Nowak

Źródło:

Popularne posty z tego bloga

Wykryto największą eksplozję w historii Wszechświata

Naukowcy badający odległą gromadę galaktyk odkryli największą eksplozję obserwowaną we Wszechświecie od czasów Wielkiego Wybuchu. Wybuch pochodził z supermasywnej czarnej dziury w centrum odległej o setki milionów lat świetlnych stąd galaktyki. W trakcie eksplozji zostało uwolnione pięć razy więcej energii, niż przy poprzednim ówczesnym najpotężniejszym wybuchu. Astronomowie dokonali tego odkrycia przy użyciu danych z obserwatorium rentgenowskiego Chandra i XMM-Newton, a także danych radiowych z Murchison Widefield Array (MWA) w Australii i Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) w Indiach. Ten potężny wybuch został wykryty w gromadzie galaktyk Ophiuchus, która znajduje się około 390 mln lat świetlnych stąd. Gromady galaktyk to największe struktury we Wszechświecie utrzymywane razem przez grawitację, zawierające tysiące pojedynczych galaktyk, ciemną materię i gorący gaz. W centrum gromady Ophiuchus znajduje się duża galaktyka zawierająca supermasywną czarną dziurę.

Odkryto najbliższą znaną „olbrzymią planetę niemowlęcą”

Nowonarodzona masywna planeta znajduje się zaledwie 100 parseków od Ziemi. Naukowcy odkryli nowonarodzoną masywną planetę bliższą Ziemi niż jakikolwiek tego typu obiekt w podobnym wieku. Olbrzymia niemowlęca planeta, nazwana 2MASS 1155-7919 b, znajduje się w asocjacji Epsilon Chamaeleontis i leży tylko około 330 lat świetlnych od naszego Układu Słonecznego. „Ciemny, chłodny obiekt, który znaleźliśmy, jest bardzo młody i ma zaledwie 10 mas Jowisza, co oznacza, że prawdopodobnie patrzymy na planetę niemowlęcą, być może wciąż w fazie formowania się. Chociaż zostało odkrytych wiele innych planet podczas misji Kepler i innych podobnych, prawie wszystkie z nich są planetami ‘starymi’. Obiekt ten jest jednocześnie czwartym lub piątym przykładem planety olbrzymiej krążącej tak daleko od swojej gwiazdy macierzystej. Teoretycy usiłują wyjaśnić, w jaki sposób się tam uformowały lub jak tam dotarły” – powiedziała Annie Dickson-Vandervelde, główna autorka pracy. Do odkrycia naukowc

Czy rozwiązano tajemnicę ekspansji Wszechświata?

Badacz z Uniwersytetu Genewskiego rozwiązał naukową kontrowersję dotyczącą tempa ekspansji Wszechświata, sugerując, że na dużą skalę nie jest ono całkowicie jednorodne. Ziemia, Układ Słoneczny, cała Droga Mleczna i kilka tysięcy najbliższych nam galaktyk porusza się w ogromnym „bąblu” o średnicy 250 mln lat świetlnych, gdzie średnia gęstość materii jest o połowę mniejsza niż w pozostałej części Wszechświata. Taka jest hipoteza wysunięta przez fizyka teoretyka z Uniwersytetu Genewskiego (UNIGE) jako rozwiązanie zagadki, która od dziesięcioleci dzieli społeczność naukową: z jaką prędkością rozszerza się Wszechświat? Do tej pory co najmniej dwie niezależne metody obliczeniowe osiągnęły dwie wartości różniące się o około 10% z odchyleniem, które jest statystycznie nie do pogodzenia. Nowe podejście usuwa tę rozbieżność bez korzystania z „nowej fizyki”. Wszechświat rozszerza się od czasu Wielkiego Wybuchu, który miał miejsce 13,8 mld lat temu – propozycja po raz pierwszy przeds