Wypływy z młodej gwiazdy mają wpływ na formowanie się pobliskich gwiazd

Nowe obserwacje pokazują wypływ szybkiego gazu z jednej młodej gwiazdy zderzający się z pobliskim gęstym obłokiem gazu, w którym rodzą się inne gwiazdy.

Złożony obraz regionów FIR 3 i FIR 4 w OMC-2 (Obłok Molekularny Oriona 2) wykonany z danych ALMA (czerwony: tlenku węgla, pomarańczowy: pył termiczny, niebieski: tlenek krzemu). Białawe kolory wskazują na bardziej intensywne sygnały radiowe. Zielona gwiazda wyznacza położenie protogwiazdy w rejonie FIR 3. Obraz pokazuje warstwy uderzeniowe wokół regionu FIR 4, jak również filamentowy wypływ obłoku molekularnego z protogwiazdy.
Źródło: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), A. Sato i inni

Obserwacje te wyraźnie pokazują wypływ z młodej gwiazdy mający wpływ na sąsiedni obłok gwiazdotwórczy w Obłoku Molekularnym w Orionie. Wciąż nie wiadomo, czy to zakłóca, czy wzmacnia formowanie się gwiazd, gdy młoda gwiazda jest „kopana” przez swojego sąsiada w ten sposób.

Gwiazdy powstają w wyniku zapadania się obłoku gazu i pyłu. Jednak nie cała materia może zostać włączona do nowej gwiazdy; część z niej jest wyrzucana jako szybki wypływ. Większość gwiazd rodzi się w dużych grupach, więc teoretycznie przewidywano, że czasami wypływ zderzy się z innym obłokiem i wpłynie na formowanie się gwiazd. Jednak przewidywania te nie mogły zostać potwierdzone, ponieważ gromady gwiazdotwórcze znajdują się stosunkowo daleko od Ziemi i trudno je szczegółowo zbadać.

Zespół kierowany przez Asako Sato, absolwentkę Uniwersytetu Kyushu, wykorzystał radioteleskop ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) aby dostatecznie zbadać rozkład gazu i pyłu w obszarze formowania się gwiazd odległym o 1400 lat świetlnych, znajdującym się w konstelacji Oriona. Obserwacje zespołu pokazują, że wypływ wyemitowany z młodej gwiazdy w regionie zwanym FIR 3 wpływa na pobliski region FIR 4, gdzie grupa młodych gwiazd rodzi się w tej samej gromadzie i tworzy warstwy uderzeniowe.

Teraz zespół planuje wykorzystanie ALMA do dodatkowych badań, aby sprawdzić, czy ta gwiezdna rywalizacja między rodzeństwem ma pozytywny czy negatywny wpływ na powstawanie gwiazd.

Wyniki badań zostały opublikowane 2 lutego 2023 roku w The Astrophysical Journal.

Opracowanie:
Agnieszka Nowak

Źródło:

Popularne posty z tego bloga

Łączenie się galaktyk rzuca światło na model ewolucji galaktyk

Astronomowie ujawniają nowe cechy galaktycznych czarnych dziur

Odkryto podwójnego kwazara we wczesnym Wszechświecie